Spotkanie szkoleniowe

2017-03-21

W dniu 15.03.2017 roku odbyło się spotkanie szkoleniowo-robocze OSPSBHP oddział Wrocław.

Mieliśmy przyjemność gościć Panią dr. Joannę Limburską z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, która przybliżyła naszym członkom dwa tematy: choroby zawodowe (związek choroby zawodowej z warunkami pracy, postępowanie dotyczące podejrzenia choroby zawodowej, jej rozpoznania i stwierdzenia) oraz badania profilaktyczne (wzór skierowań, który jak się okazuje po przeprowadzonej dyskusji oraz ilości pytań wciąż budzi wiele problemów oraz Pani doktor przedstawiła interpretację orzeczeń lekarskich).
W drugiej części spotkania, Prezes oddziału Artur Maciejewski, wręczając legitymacje członkowske przywitał nowych członków. Następnie przeprowadzone zostały wybory uzupełniające delegatów na Zjazd Nadzwyczajny, który ma się odbyć w dniu 12 maja 2017r.

Zarząd OSPSBHP oddział Wrocław, serdecznie dziękuje skarbnikowi Julii Korzeniowskiej za kolejne udostępnienie sali wykładowej, członkowi zarządu Pawłowi Klejewskiemu za organizacje spotkania, wszystkim członkom za liczne przybycie i przede wszystkim Pani dr Joannie Limburskiej z WOMP za przeprowadzenie bardzo interesującego wykładu.
Zarząd OSPSBHP oddział Wrocław