Konferencja naukowo-techniczna "Nowoczesne rozwiązania w BHP"

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi ważny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstw. Ciągły postęp technologiczny, a także coraz wyższa świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powoduje potrzebę poszukiwania rozwiązań, które mogą mieć wpływ na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Konferencja naukowo-techniczna "Nowoczesne rozwiązania w BHP" stanowi odpowiedź na podstępujący technologicznie świat i rosnącą świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wydarzenie to ma stanowić platformę wymiany doświadczeń między nauką i biznesem.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-technicznej "Nowoczesne rozwiązania w BHP", która odbędzie się 28 maja 2024r. na Politechnice Wrocławskiej. Udział w niej jest bezpłatny, jednakże rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa. Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest na stronie internetowej: www.konferencjabhp.pwr.edu.pl/rejestracja/

 

Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, a partnerami są: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Wrocław, SEKA S.A. o/Wrocław, 4 Help VR sp. z o.o.

 

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej: www.konferencjabhp.pwr.edu.pl