CYFRYZACJA W BEZPIECZEŃTWIE PRACY

W imieniu Zarządu Głównego OSPS BHP mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskim Forum Służby BHP.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP dostrzegając potrzebę dyskusji nad identyfikacją i upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zmieniającym się świecie pracy, podjęło decyzję o organizacji VI edycji Ogólnopolskiego Forum Służby BHP pod nazwą „CYFRYZACJA W BEZPIECZEŃTWIE PRACY”.

Forum odbędzie się 12–13 września 2024 r. w Sali konferencyjnej hotelu ARCHE Krakowska w Warszawie.

Współorganizatorem VI Forum jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy a partnerami są: Państwowa Inspekcja Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Urząd Dozoru Technicznego, Pracodawcy RP oraz  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej infomacji wkrótce!